A duhet që në vend të Albin Kurtit të jetë Ramush Haradinaj si Kryeministër? Po apo Jo?

Kr yeministri i Kosovës Albin Kurti i është përgjigjur partive opozitre ku këto të fundit e akz uzuan atë dhe qe verinë se nuk ka ba shkëpunim të duhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur bëhet fjalë për d ialogun Kosovë Serbi.

“Leni p arrullat se ne jemi a nti amerikanë janë të kota dhe mbi këto p arulla me keni rr ëzuar herën e parë … ju lutem mos më rr ëzoni edhe nj eherë sepse m andej … ju falemnderit”, tha ai.