Afërdita është e gjallë! ESA dhe NASA nisin misionet për të vëzhguar “lëvizjet”

Shkencëtarët kanë provuar se pjesë të sipërfaqes së Afërditës lëv izin në mënyrë të ngjashme me ato të kontinenteve në Tokë, por ky akti vitet ndoshta nuk ka lidhje me pllakat tektonike si këtu, por me një proces të ngjashëm.

Gjetjet e shkencëtarëve kanë bërë që Agjencia Europiane Hapësinore të nisë në drejtim të këtij planeti sondën EnVision, ndërsa N A S A do të dërgojë dy misione, Veritas dhe DaVinci+ brenda kësaj dekade.

“Kemi identifikuar një model të panjohur më parë të de formimit te kto nik të Afërditës, një model që drejtohet nga lëvizja e brendshme e ter renit, ashtu si në Tokë”, tha autori kryesor i studimit, Paul Byrne, profesor i asociuar i shkencës planetare në Universitetin Shtetëror të Karolinës së Veriut.

Për të dalë në këtë përfundim, shkencëtarët kanë përdorur teleskopët më të fuqishëm në Tokë dhe or bitën e Tokës duke krahasuar pamjet e siguruara prej tyre ndër vite.

Richard Ghail, udhë heqësi i studimit dhe misionit En Vision të Agjencisë Europiane të Hapësirës, i tha BBC News: “Ky hulumtim tregon se kemi shumë për të mësuar nga Afërdita dhe se ekz iston një spe ktër shumë më i gjerë i lëvi zshmërisë sipër faqësore sesa vetëm tek tonika sta tike e pllakave të tij.”

Tradicionalisht, litosfera e Afërditës, shtresa e saj e jashtme shkëmbore mendohej të ishte një pjesë e vazhdueshme uniforme, në ndryshim nga ajo e Tokës, që është e thyer në një mozaik të pllakave tektonike të lëvizshme, që shkaktojnë tërmetet.

Tradicionalisht, litosfera e Afërditës, shtresa e saj e jashtme shkëmbore mendohej të ishte një pjesë e vazhdueshme uniforme, në ndryshim nga ajo e Tokës, që është e thyer në një mo zaik të pllakave tek tonike të lëvizshme, që shkaktojnë tër metet.