Ana Brnabiç ”habit” gjithë Serbinë me deklaratën e fundit !! Kosova nuk është e…

Ser bia kurre nuk do ta njohe pava.resine e Kosoves. Keshtu ka deklaruar krye ministrja e Serbise, Ana Bernabiq, Si pas saj, njohja e pavare.sise se Kosoves nuk do te ishte kompromis, per çka ne fakt anga.zhohet dhe i cili nuk do te ishte i mun.dur sikur Serbia te insistonte edhe me tutje ne formu.len se Kosova eshte pjese e saj.

Presi denti Aleksandar Vuçiq ka bere hap te guxim.shem kur nisi dialogun nder rajonal. Deri ate here çdo bis.ede ishte tabu. Kosova ish.te Serbi. Pike. Tash du het te gjejme kompromis. Serbia ku.rre nuk do te njohe pava.resine e Kosoves. Kjo nuk do te ishte kom promis. Ndersa po te insis.tonim edhe me tutje se Kosova i per ket Serbise, kompro.misi nuk do te ishte i mundur, ka thene krye ministrja e Serbise per DWne.

Ajo cito.het te kete thene se te dy palet du.het te dalin nga zona e komoditetit te te men.duarit tradicional. Por konsi deroj se Prishtina ende nuk e ka be.re kete hap, eshte shprehur Brnabic.

Siç eshte shpre hur ajo, Prishtina as qe ka filluar te zba.toje piken me themelore te asaj marre veshjeje, themelimin e Bashke.sise se Komunave Serbe, e po ashtu ka shtuar num.rin e suImeve ndaj serbeve te Kosoves. Ve tem gjate majit jane bere 14 aten.tate, qe do te thote se synim i Prishtines mu.nd te jete qe ti de boje te gjithe serbet, por qe ne nuk do ta le.jojme…, deklaroi ajo.