“Analista, Serbia nuk e ka zorin e komunave veriore por të Kosovës”

“Analista, Serbia nuk e ka zorin e komunave veriore por të Kosovës si tërësi!

Asnjëra nga komunat veriore nuk e kanë rëndësinë historike që e ka ta zëmë Graçanica.

E ku pastaj Deçani, Peja apo Prizreni etj.

Pa e llogaritur rëndësinë ekonomike që e ka bie fjala Shtërpca.

Pra leni kopallat e ndarjes (tri komunave veriore) të Kosovës apo Zajdenicës, mos e bëni

punën e dreqit, sepse asnjëra se ngopin oreksin e saj ndaj Kosovës.