At entati me dron ndaj biznesit të Lefter Kokës, autori i a r restuar biznesmen në Durrës, iu gjet me vete pulti dhe… (EMRAT)

Një ngjarje e rëndë raportohet të ketë ndodhur në qytetin e Durrësit, ku ndaj b iznesit të d eputetit Lefter Koka është tentuar një s ulm me d ron. Dy netë më parë, një dron me tr itol ka shp ërthyer në një prej b izneseve në pronësi të tij, i cili adm inistrohet nga shtetasi Jurgen Dashi.
Për ngj arjen ditën e mëpasshme p ol icia dha një njoftim të shk urtër, por pa sp ecifikuar me todën që kishin ndj ekur autorët, dhe as ide ntitetet e tyre të plota.

Burimet bëjnë me dije se për ngjarjen është vënë në pr anga menjëherë më pas shtetasi Gentian Meta (i cili ka një lokal në Durrës), për të cilin Gj ykata e Durrësit ka dhënë masën e s igurisë arr est me b urg.
B iznesi në fjalë ku shp ërtheu tr itoli, k antinë vere, m enaxhohet nga një person i b esuar i Lefter Kokës, ndërkohë që personit të ar r estuar iu gjet edhe p ulti me të cilin kishte k omanduar dr onin.
Për he timin e kësaj ngj arje ka hyrë në lojë dhe njësia e anti t errorit në p olicinë e shtetit, ndërsa ky është rasti i parë i at entateve me dron në vendin tonë.