Befason Drilon Gashi: Një dijeni se, Burri dhe gruaja janë të barabartë!

“Cila është prova ligjore nga Kurani Fisnik apo hadithi autentik që një grua muslimane duhet të mbulojë flokët e kokës dhe këmbët e saj në lutjen e namazit?
Ka nga ata që thonë: Juristët e parashikuan këtë ndaj gruas dhe e zhvlerësuan namazin e saj nëse ajo nuk e mbulon kokën e saj … por ata nuk posedojnë provë ligjore për fjalët e tyre, përkundrazi kjo fetva e tyre është thjesht njëfarë kontrolli shtesë mbi gruan, pasi nuk ekziston asnjë ndryshim themelor midis lutjes së një burri dhe një gruaje.
Cili është mendimi juaj?

Drilon Gashi, hoxhë