Befason Milaim Zeka, Me pas rr ejt si vetëvendosje sot isha kryeministër por sma ban fytyra

“Me pas rr ejt si V etëvendosje, unë do t’i sht ija edhe ba llicat të vo tonin për mua”, tha ai, në emisionin “Dialog Plus” në R T V D ukagjini.

Ai tha se nëse do të mashtronte si VV do t’i me rrte mbi 100 mijë vo ta.Milaim Zeka ndër të tjera ka thënë se VV ka ko rrur sukseset që kanë arr itur si op ozitë të tri pa rtitë, pë rfshirë A A K-në e Ni smën ja edhe de klarata e p’l ote e Zekes