Biden: Bll okim prone dhe ndalim i hyrjes në SHBA për personat që kontribuojnë në d estabilizimin e Ballkanit Perëndimor

Presidenti i SHBA-së, Joe Biden ka zgjeruar fushëveprimin e aktit për bll okimin e pronës së personave që kër cënojnë përpjekjet st abilizuese në Ballkanin Perëndimor.
Ky u rdhër përfshin ish-vendet e ish- R epublikës së Jugosllavisë dhe Shqipërinë. Sipas Biden gjatë dy dekadave të fundit ka pasurminim të marrëveshjeve, institucioneve, k orrupsion brenda qeverive dhe institucioneve që kë rcënon sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të SHBA.

Ambasadorja amerikane në SHBA, Yuri Kim, duke postuar urdhrin e Presidentit Biden, ka shkruar në Twitter se lu fta ndaj k orrupsionit është një interes thelbësor i sigurisë kombëtare të SHBA.