Burri Kosovar njofton p oIicinë: Më ka rrааhυr gruaja

P olicia e Kosovës ka bërë të ditur se mbrëmë rreth orës 22:30 një person ka raportuar se pas një mos marrëveshje në familje me bashkëshorten e saj, e njëjta e kishte s uΙmuar f izik isht duke i shkaktuar Iëndime të lehta trupore.

Lajmi është bërë i ditur përmes raportit 24 orësh të P olicisë së Kosovës, e pas intervistimit me u rdhër të pr0kur0rit kujdestar, e dγshuααrα është liruar në pr0cedurë të rregullt.

“Janjevë, Lipjan, 05.06.2021-22:29. An kuesi mashkull kosovar ka raportuar se pas një mos marrëveshje në familje me bashkëshorten e saj te dγshuarën femër kosovare, e njëjta e kishte suΙmuar f izik isht dhe të njëjtit i kishte shkak tuar Ι ëndime të lehta tr up0re. Pas intervistimit, me u rdhër të pr okur0rit kujdestar, e d γshuααrα është liruar në pr0cedurë të rregullt”, thuhej në r aport