Çitaku pas shk arkimit të Valdete Dakës : Valdete faleminderit për shërbimin dhe të lutem na fal

Ish-am basadorja e Kosovës në SH B A, Vlora Çitaku, e ka komentuar shk arkimin e Vladete Dakës nga pozita e kryetares së KQZ-së nga pr esidentja Vjosa Osmani.

Sipas Çitakut, Daka u bë su bjekt i një fushate të ultë e de nigruese tash e ca muaj, teksa thekson se kjo formë e la rgimit nga de tyra, është nj ollë e z ezë për In stitucionet tona.
Askush nuk është i pë rjetshëm e as i pa za ve ndësueshëm. Por, të jemi të qartë, kjo formë e largimit nga de tyra, është njollë e z ezë për In stitucionet tona. Jo për Valdeten.
Valdete fa leminderit për shërbimin, dhe na f al.