Cmenduri! “ZbuIohet Mar rëveshja E Fshehtë E Edi Ramës Me Gruan E Lulzim Bashës”

Shkrim ne Facebook nga Bledi Mane: 1./ E njeh ndokush Xhelal Bashën, babain mekanik, të heshtur e të lodhur të Lulzim Bashës?

Po Remzie Bashën mësuesen e fillores përveç ish nxënësve të saj, a e kujton dikush?
Përjashtim bën vetëm djali i tyre i vogël, Erlindi, i cili njihet pak fare se u largua i llahtarisur nga puna që bënte në Gjy katën e Lartë. Iku i fr ikësuar para se ta kapte vet tingu.

Kjo familje e thjeshtë tironse do vazhdonte e qetë të çapte tavën e dheut apo të mbushtte ujë te pusi në fund të oborrit poshtë car acit por rehatinë ia prishi krushqia e djalit të madh, i cili ndryshe nga tradita, u morr për burrë nga një labe.

Aurela e Xhaferrit dhe e Xhanes ia vu ri syrin që në gjimnaz dhe ca me pose sivitetin e saj dhe ca me le kët e fajdeve të Vefa-s, e joshi.

Aurela gje ti burrë qysh në vitin 1994 por qysh nga viti 1994 Lulzim Basha nuk ka gjetur grua, Luli ka gjetur një shtry dhëse.

2./ Ishte ministër tran sportesh dhe nëse doje punë apo financime, do kaloje nëpërmjet kunatit.

Emërimet apo shkarkimet në diplomaci kur u bë mi nistër i jashtëm nuk i apr ovonte Luli, por kunati ishte para dhoma e tij. Ten derat e shumta te mini stria e brendshme ndryshuan se kser kur Lul Basha u bë ministër dhe në ske në u shfaq ku nati i tij që vendoste. E mos harroni 4 vitet kur kry ebashkiak i Tiranës u konvertua me vota të vj edhura Lul Basha, përsëri kunati liçe nsonte, jepte leje ndërtimi apo ten deronte çdo punë publike.

Ndërsa në kujtesë po u sjell edhe mar rëveshjen e 17 majit 2017 ndërmjet Edi Ramës dhe Lul Bashës kur op ozita mori në dorë ministri të rëndësishme: zba tuesi dhe rak orduesi i asaj mar rëveshjeje ishte i njëjti se kser.

Nuk mund të mungonte Erjoni, vëllai i Aurelës që mori për burrë Lul Bashën. Erjoni djali i Xhaferrit dhe i Xhanes nga fshatrat e Tepelenës i cili edhe sot kur o pozita pas zgje dhjeve mori vetëm çe lësat e kas htës, vazhdon të mik lojë kunatin.

3./ Mes gjithë kësaj mes eleje post zgjedhore tah maqarësh, unë dy shoj te një   e fshe htë mes Edi Ramës dhe gruas së Lul Bashës. Prisni, prisni mos u nxitoni e mos re agoni kaq shpejt për humbjen e PD-së.

Nuk është flirt er otik, është flirt per versësh.

Edi Rama tashmë e sheh që i fundit i Mohi kanëve Sali Berisha e mbushi ymrin dhe ligjin mbi Lul Bashën e bën vetëm fam ilja e gru as së Lulit. SPAK-u ndërkohë është vënë në lëvizje kundër fëmijëve të Saliut duke i lënë rrugë të lirë gry kësisë së familjes së Xhaferr Isufit.

Familja e Xhaferrit pasur ohet duke mbajtur pe ng dhëndërin, dhëndëri mban pe ng opo zitën, Edi Rama qev eris i qetë. Fundja janë më të qetë kështu. Luli 8 vjet në op ozitë bëri lekë pa fund pa firmosur asgj ëkundi e nuk mban asnjë për gjegjësi ligjore.

Në shtator i ofrohet Ramës duke marrë 7 ministri dhe vetë bëhet kryetar parlamenti përsëri duke u pa suruar e duke mos fir mosur asgjë me dorën e tij. Protestat me molo tov zve niten ndërkohë opo zita përçahet më dysh. Op ozita e Aurela Bashës qeveris me Edi Ramën, ndërkohë op ozita fundore e Sali Berishës dhe Monika Kryemadhit as çiz me për të gjuajtur në parlament nuk do kenë.