Diplomati Britanez ”tronditë” gjithë ballkanin me planin që zbuloi për çështjen e Kosovës dhe Serbisë!

Mediet serbe i kane bere publicitet deklarates se ish nder mjetesuesit te BEse ne dialogun mes Beogradit dhe Prishtines brita nikut Robert Kuper, qe ka dekla.ruar se do te ishte mire qe Kosova dhe Serbia te pra nohen ne te njejten kohe ne BE. Me ke te rast, ai citohet te kete thene se ndryshimi i Kushtetutes se Kosoves eshte i mundshem dhe do zgjidhte edhe çeshtjen e formimit te aso ciacionit, duke theksuar se vendet qe behen anetare te BEse, eshte sikur te ndry shojne kushtetuten.

Kjo do te ishte zgjidhje edhe per asociacionin e komunave serbe dhe do te mundesonte qe te zgjidhet çeshtja e veriut te Kosoves dhe serbet te jene te perfaqesuar ne kuptimin politik ne Kosove. Sipas mendimit te tij, nese Kosova dhe Ser.bia hyjne ne BE, kjo eshte sikur te ndry shohen kushtetutat. Robert Kuper ka shtu.ar se para 10 viteve gjate dia logut nuk ka pasur diskutime rreth temave siç eshte kjo e shkembimit te territoreve. Diplo mati britanik ka deklaruar se kjo eshte çeshtje shume e ndjeshme dhe se duhet pa sur shume kujdes kur fli.tet per te.