Djali i varfër qe pa në ëndërr profetin Muhammed a.s – Çfarë i tha profeti?

Dikur vërehej varfëria e “dijes” dhe “urtësisë”, por pyetja që duhet shtruar është se a thua këto ishin varfëri apo varfëri ishte vetëdija e moskuptimit të diçkaje të tillë?

Mendoj se varfëria më e madhe, që ka qenë në atë kohë, por edhe tani, është moskuptimi i vetëdijes për t’i lexuar shenjat e kohës.

Djaloshi niset për te hafizi për ta mësuar K’uranin por ja cka i thotë ai.

VIDEO: