“Dua të bëhem prokurore”, Soreca pret në zyrë vajzën nga Përmeti: Qytetarët e ardhshëm të B E

Ambasadori i Bashkimit Europian në Shqipëri Luigi Soreca është ta kuar ditën e sotme me një të re nga Përmeti e cila dë shiron të bëhet pr okurore.

Soreca shprehet se e ftoi atë në zy rë për të di skutuar në lidhje me të ardhmen e saj pasi së shp ejti do të fillojë fa kultetin ju ridik në Tiranë.
“Gjatë ‘Javëve të Evropës 2021’, nd aluam në Përmet ku takova Esmeraldën e cila dë shiron të bëhet pr okurore për të dhë në ko ntributin e saj në forcimin e F uqisë së Ligjit. Unë e ftova atë në zyrën time për të di skutuar në li dhje me të ar dhmen e saj pasi së shpejti do të fillojë në Tiranë Fa kultetin Ju ridik.