Duhet Ta Dini Te Gjithe. Ju Lutem Keni Kujdes Vak’sina Pfizer Sjell Pro’bleme Me Zemer, Kemiraste Qe..

Ministria e Shëndetësisë e Izraeelit tha të Mmartën se kanë konstatuar një numër të vogël rastesh të in’aamacionit të zemres të vërejtura kryesisht tek meshkujt që morën vak’sinen Pzeer.

Sqaroi në një deklaratë se ishte në dijeni të vezhgimeve izraelite dhe tha se nuk ishte krijuar asnjë lidhje shkakësore me vak’sinen e saj. Kompania shtoi se efektet anësore janë rishikuar tërësisht.

Dhe pzer takohet rregullisht me Departamentin e Sigurisë së Vak’sinave të Ministrisë së Shëndetit të Izraelit për të rishikuar të dhënat.

Shumica e pacienteeve që patën in’amacion të zemres kaluan jo më shumë se katër ditë në spittal dhe 95% e rasteve u klasikuan si të butë, sipas studimit, të cilin ministria tha se ishte kryer nga tre ekipe ekspertësh.