E FUNDIT / Bota në aIarm/ Të flkët, të vjeIIa dhe dje gie sysh, shpë rthen një tjetër sëm un dje e pa njohur

Zyrtarët në Indi po he tojnë shkakun e një sëm u ndjeje të pa id entifikuar që la më shumë se 140 njerëz të shtr uar në spital gjatë fundjavës.
Pac ientët nga Eluru në Andhra Pradesh, kishin një gamë të gjerë sim ptomash nga të përzierat deri te kr iza t dhe të fi kët, thanë mje kët, raporton BBC, duke deklaruar se shumë prej të shtruarve në spital u ri kuperuan dhe u dolën shpejt nga spi talI.

Media lokale thotë se pacientët bënë te ste për vir usin ko r0na, të cilat ishin të gjitha ne gative.

“Njerëzit që u së murën, veça nërisht fë mijët, pap ritmas filluan të vj ellin pasi u an kuan për dje gie të sy ve. Disa prej tyre u ra të fi kët ose pësuan su lme,” tha një zyrtar mj ekësor në Spitalin Shtetëror Eluru për Indian Express.