Gazetari maqedonas: Shqipëtarët janë shër bëtor dhe p açavra të Amerikanëve

Gazetari kse nofo b maqedonas, Milenko Nedelkovski ka vazhduar me fye rjen e shqiptarëve.

Në një intervistë për një radio serbe ka the ksuar se shqiptarët janë fis agre siv që janë ro b të amerikanëve.
Sipas tij, shqiptarët nuk janë fa ktor në Ba llkan, por do të jenë fa ktor deri sa në këtë rajon janë amerikanët.