Gazetarja turke ironizon me shqiptarët: Si guxon shteti ti shet dr onë shqiptarëve, kur ato nuk din të perdorin as celularin

Ga zetarja turke Sirin Payzin ka komentuar vendimin e qeverisë shqiptare për të blerë dr onë nga Turqia. Përmes po stimeve në t witter, ga zetarja pyet se “kun dër kujt do t’i pë rdorin dro.nët shqiptarët, edhe si do ti pë rdorin kur ata nuk dijnë as celularë të përdorin?!”
Ajo shkon edhe më t ej me ir oninë kur shkruan: “Pse nuk u sh esim (shqiptarëve) edhe ra keta S – 400?”

Pak kohë më parë, kryeministri Edi Rama dhe ministri i Brendshëm Blendi Çuçi njoftuan planin e përforcimit të P olicisë së Shtetit me dr onë su perin teligjentë në mb ështetje të punës për kontrollin e territorit dhe ak seve rrugore.

Ga zeta p ro qeveritare turke “Yeni Safak” ka pu blikuar një shkrim, sipas të cilit Shqipëria ka ndarë një bu xhet prej 8 milion eu rosh me që llim ble rjen e disa dro nëve të paa rmato sur nga Turqia.