Gazetat Gjermane!: Grek të vërtetë nuk ekzistojnë! Rrënjët e tyre janë Shqiptare dhe Sllave!

Gazeta Gjermane pranë partisë k0nservat0re të Angela Merkel,pàràIajmer0në se,Greqia e ka shkàteruàrë edhe më parë rendin Europjan,dhe ka ringjjaIIur teoritë rac0re të naziistëve,një artikull ku cit0het historiani Jakob philipp Fallmerayer,i cili ka thën se grekët nuk janë grek të vertet.

Sipas gazetes Die welt situata krittiike në Greqi nuk është vetem ekonomike por edhe historike.

Ne artikull shkruhet se Greket kane shkattërruar edhe me parë ekonominë Europjane,dhe se grekët e sotëm nuk janë pasardhës të grekve “antik” por një miks Shqiptare sllavë turqë bullgarë rumun roma etj.

Më tej në artikull cit0hen fragëmente nga libri historianit Jakob philipp Fallmerayer,”Geschichte der Halbinsel Morea wahrend des Mittelalters” ku thuhet se popullsia greke u zevendesua gjatë perjjudhës së dyndjjeve sllave (350-800) pas krishtit.

Raca e Heleneve është një ideoI0gji e reme,por f0rtë mirë e maniipuIuare nga ana e tyre,të cilët daII0hen prë manipuIat0re dhe të pa’bes.

Asnjë pikë gjjaku nuk rrjjedhë në venat e të krishterëve prezent në Greqi,shkruan Fallmerayer.

Madje gazeta shk0në edhe më tej duke propozuar që antaresimi ne Bashkimin Europjan te kryet vetem ne baze te anaIizave te ADN-së,Grekët që sotë pretend0jnë se janë pas’ardhës të Perikliut dhe Sokratit nuk janë gjë tjetër veç një miks Turqish Shqiptaresh Sllavesh,thuhet në artikull.