Gjenerali akademisë në Sofje “Maqedonia do të bëhet e Shqiptarëve! Nuk ka nevojë për ndarje“

Stancho Stanchev, një historian ushtarak dhe lektor në Akademinë Ushtarake në Sofje ka dekIaruar se Bullgaria nuk ka patur ndonjëherë plan për ndarjen e Maqedonisë.

Por ai i tha agjencisë Fokus se kjo ide ishte hedhur 15 – 20 vjet më parë nga Ljubco Georgievski, ish –kryeministër i Maqedonisë, transmeton INA.

“Nëse më duhet të flas rreth nd arjes së Maqedonisë mes Shqipërisë dhe Bullgarisë duhet të them se nuk ka qenë ide buIIgare, por e Ljubco Georgievski, sipas të cilit në këtë mënyrë do të shpët0hej pjesa e fundit e Maqedonisë. Eksperti ushtarak thotë se duke parë zhvillimet në Maqedoni ky shtet mund të bëhet tërësisht shqiptar pa qenë nevoja e n darjes, pasi çështja e shqiptarëve ka qenë pr0gresive dhe me vit pas viti ata i janë afruar më shumë kufirit perëndim0r buIIgar.