Historiani Zvicëran “gode t“ Serbët!: Ju jeni popull i flli qët

Historiani njohur zviceran David Laufer, i cili e njeh mirë historinë serbe në një intervistë për javoren beogradase ka thënë se serbët janë një popull që pjeIIin konfIikte, dhe se ata nuk i përkasin një ter ritori gjeografik.
Sot, kësaj histori po i vjen fundi, Para se të zbulojmë se si ndodhi, ne përmbledhim gjithçka për të cilën ne kemi folur këtu. Nocioni që serbët kanë për vete është, kryesisht, demografik, por jo gjeografik, shkruan për javoren “Nedelnjik” historiani David Lauferin
Është një komb, jo një territor. Dhe ky komb është përcaktuar kryesisht nga kriteret e fesë, koncepti i rezistencës, të trashëguar drejtpërsëdrejti nga Perandoria Osmane. Ky është, pra, një komb që është e lidhur me besimin e përbashkët, e cila për shekuj me radhë ka prdhuar konf Iikte shpesh vetë-shkatër ruese me qëllim të ruajtjes së mitë ve të tyre por jo jo aq shumë kufijtë e saj ose interesat e saj eko nomike.

Pra, Serbia është e kapur nga mitet e saja.

Për një Zviceran, një koncept i tillë dhe kjo histori duket, në shikim të parë, ekz otike, dhe në rastin më të keq, absu rde.