Historiania shqiptare që ”i lujti mendsh grekët fare”: Jeni shqiptarë të gjithë,

Historiania Elena Kocaqi në një intervistë për gazetarin Dritan Hila dha deklaratat e fo rta se grekët janë pjesë e ra cës së shqiptarëve. Kocaqi u shpr eh se në an tikitet fi set greke kanë i kur nga Ep iri dhe nga Iliria, pra sipas saj e gjithë po pullsia greke janë ose pe llazgë ose il irë.

Elena Kocaqi:Janë një damar, pjesë e ra cës së shqiptarëve. Unë e kam sqaruar në libër. Në antikitet fiset e tyre kanë i kur nga Epiri dhe nga Iliria, pra janë o pellazgë ose ilirë, s’ka as një tjetër.