I ndihmoi shqiptarët kur bota i la në mëshirë, Presidenti i Amerikës flet i prekur: Djali im që s’jeton më punoi në Kosovë e shenjtë!

Presidenti amerikan, Joe Biden, ka shkuar në Britanin të Madhe në fazën e parë e turneut të tij evropian.
Në fjalimin e tij para ushtarëve amerikanë, ai tregoi se si djali i tij i ndjerë, Beau Biden, ka ndihmuar ndërtimin e sistemit të drejtësisë si proku ror kur ka punuar në Kosovë menjëherë pas l u ftës.

Biden ka treguar për agjendën e tij në udhëtimin e parë jashtë Amerikës pas zgjedhjes si president.
“Do të shkoj në Sa mitin e G 7, pastaj do ta vizitoj NA TO-n dhe do ta takoj Putinin. Kështu iu tregojmë se Amerika është kthyer dhe demokracitë e botës janë bërë bashkë për t’i mbr ojtur ato që kanë vlerë për ne”.

“Kjo është es enciale pasi asnjë komb i botës nuk mund të përballojë sf idat i vetëm, prandaj duhet të jemi bashkë në përfundimin e rreziqeve dhe duhet ta mu ndim pa ndeminë CO VID-19. NA TO është e she njtë për Amerikën. Duhet ta modernizojmë Al eancën”, ka thënë Biden.