Ish Ministri Francez ”hallakat” gjithë botën me sekretin qe dha për Shqiptarët !!

Maurice Druon ishte nipi i shkrimtarit te madh Jos eph Kessel.

Ai filloi te shkruante per revista letrare ne mo.shen 18 vjeçare. Mori pjese ne ushtrine franceze gjate lu ftes se dyte Boterore. Ne vitin 1948 mori çmimin Prix Goncourt” per romanin e tij Les Grandes Familles.

Ai u zgjodh si anetar i Aka demise Franceze me 8 dhjetor 1966, sekre.tar i saj ne vitin 1985, nga ku hoqi dore me 2007en per shkak te moshes.

Ishte shume i njohur per shkri met e tij shkencore dhe veçanerisht per shtate romanet e tij historike Mbreterit e mall.kuar qe u bene dhe filma.

Ai ishte Minister i Kultures dhe deputet i Parisit nga viti 1978 me 1981in.

U be i njohur me thenien per shqiptaret: Shqiptaret i per kasin popujve me te vjeter se vet historia dhe gjysherit e shqiptareve merrnin pjese ne lu ften e Trojes, te udhehequr nga Akili dhe Hektori (ne anen tje ter).