Ja sa ishte i gjate babai i njerezimit Ademi a.s

Transmeton Ebu Hurejre se i dërguari I Zotit salAllahu alejhi ueselem ka thënë:

”Zoti e krijoi Ademin (alejhi selam) të gjatë gjashtëdhjetë parakrahë.”

Pra sipas këtij hadithi Ademi (alejhi selam) ka qenë përafersisht 30 metra i gjatë!
Sot njerëzit zakonisht nuk janë të gjatë më shumë se 2 metra.

(Foto ilustrim i një veshje që është bërë në Arabinë Saudite duka u bazuar në këtë hadith)