Joe Biden edhe njëherë vjen me një urdhër të ”prerë” qe ndalon planin Ruso-Serb në ballkan..

Shte tet e Bashkuara të Amerikës, janë shtetet më të f orta në Botë, e që Kosova për fatin e mirë, është shtet mik me to.

Miqësia e Kosovës me Amerikën është cilësuar me shumë fat për shqiptarët.

Sidomos së fundmi kur në krye te Shteteve të Bashkuara gjendet një mik i madh i Kosovës, Joe Biden.

Biden, e njeh problemin e Kosovës në detaje në ra.port me Serbinë.

Ai qysh prej viteve të 90-ta e deri më tani është i njohur për së afë.rmi më shqiptarët. Madje ai edhe e ka vizituar Kosovën, ndërsa një rrugë në Kosovë, është emëruar në emrin e djalit të tij.

Ish-zëvendësministri i MPB-së, Hajrullah Tërnava shprehet se, vendimet e fundit të Joe Biden, që kanë të bëjnë me shtetet e Ballkanit e varrosin sipas tij, proj.ektin k riminal serbo-rus.

“Tani pas këtij qëndrimi të ri amerikan, në raport me Ball.kanin Perëndimor gjithçka është e qartë, dhe bisedimet e ardhshme për Kosovën do të jenë më të re.daktuara dhe nuk kanë nevojë të zgjaten e prolongohen sikur që kanë ndodhur më pa.rë me dhjetëra vite bisedime, pa u arritur kurrfarë marrëveshje. Tani këto qëndrime amerikane po na japin sinjalin e qartë që finalja e dialogut duhet dhe do të jetë njohja reciproke në mes të dy shte.teve të pa varura”, shprehet Tërnava.

Sipas tij, kjo për për.faqësuesit e Kosovës në bisedimet e radhës është një ndihmë e fortë, dhe beson që tani udhëheqja e Serbisë është në panik.“Serbia duhet të ven.dosë për të ardhmen e tyre dhe të pajtohen për njohjen reciproke të dy shteteve mes veti, sepse tani edhe definitivisht e kanë të qartë që njohja reciproke duhet të ndodhe me Kosovën, pa ndërrim të kufi.jve”, pohon Tërnava.

Ai tutje shprehet se, pozicionimi i fundit amerikan karshi Ball.kanit, do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në dialogun Kosovë – Serbi, por gjithashtu do të jetë një shtytje pozitive edhe tek ato 5 shtete të BE-së që ende se kanë njohur Kosovën, që në momen.tin e fundit ta bëjnë njohjen e këtij shteti.

“Kjo është edhe një mbështetje indirekte por e qartë dhe inku.rajim për Qeverinë Kurti, që të jetë edhe më bashkëpunues por edhe konsistent në mbrojtjen e parimeve ba.zë për mos ndryshim kufijsh, që ishte plan ruso-serb, sikur që është porosi e qartë për marrëveshjen e Asociacionit mbi parimet e Kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, që nuk e cenon sovranitetin dhe inte.gritetin e shtetit të Kosovës”, pohon ai.

Tërnava thekson se, me këto qëndrime të shtetit mik Amerikës, tani për.faqësuesit tonë duhen ta kenë të qartë përkrahjen.

“Tani në bisedime duhen të tregohen të vendosur në ato qën.drimet, se duhet të bisedohet vetëm për njohje reciproke dhe Serbia të kërkoj falje për krimet e bë.ra ndaj popullatës dhe pasurisë te Kosovës, prandaj nuk duhet të harrohet e thëna se të fortit i bë.jnë edhe ligjet e botës”, përfundon Hajrullah Tërnava.

Ndryshe, Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, për.mes një Urdhri Ekzekutiv ka paraparë bllokimin e pronës dhe pezullimin e hyrjes në Shtetet e Bashkuara të personave të caktuar që kontribuojnë në situatën destabilizuese në Ball.kanin Perëndimor.

Urdhëri është vazhdim i atij fillestar të vitit 2001, që parashikon san.ksione për individë të Ballkanit Perëndimor që shihen si rrezik për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bash.kuara, mirëpo tani janë paraparë edhe sanksione ndaj personave që kryejnë korrupsion dhe mi.nojnë institucionet demokratike.

“Urdhri zgjeron hapësirën gjeografike të regjimit ekzistues të san.ksioneve, duke përfshirë edhe Shqipërinë dhe zgjeron kriteret për kërcënimet aktuale ndaj sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe interesave të politikës së jashtme në rajon, duke përfshirë pen.gimin e proceseve demokratike dhe gjyqësore, korrupsionin dhe krimin e organizuar”, thuhet në një njof.tim të Shtëpisë së Bardhë.

“Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të nxitur llogaridhënien dhe për të luftuar korrup.sionin në Ballkanin Perëndimor dhe në të gjithë botën”, thuhet në njof.timin e Shtëpisë së Bardhë./Bota sot