Kafeja zvogëlon rrezi kun e tum oreve te disa organe

Pirja e kafesë mund të zvogëlojë rrezikun e tum orit në aparatin tretës dhe mël çinë, sipas studimit të botuar në revistën shkencore ”Food Research International” dhe realizuar nga Unive rsiteti Shtetërorr i Sao Paolos në Brazil dhe Univer siteti i Gra nadës.

Në këtë studim u theksuan faktorët pozi tivë, të përfshirë në një filxhan kafe, që shoqërojnë format e tum oreve që ndikojnë në më lçi, ezo fag dhe sto mak

Sipas studiuesve brazilianë dhe spanjollë, te kafeja ekzistojnë disa mole kula (të tilla si alkalo
ide kafe ine dhe të trig onelinës, este rit poli fenolik, acid kloro gjenik) që janë ndër komponimet bio aktive më të rëndësishme dhe të përfshira drejtpërdrejt në karakteristikat kryesore të zhvillimit të kan cerit.

Për shkencëtarët, ky studim mund të jetë i dobishëm për të provuar se si të luf /toni meta stazat dhe recidivat e tum oreve që janë më agre sivë dhe që rezistojnë ndaj terapiive konvencionale siç janë radio dhe kimio terapia.