Kanada, Austria dhe Spanja i ‘hapin dyert’ shqiptarëve.. Ja çfarë nevojitet

Pasi kemi dëgjuar nga emi grantët e Greqisë hallet e kri zës shumë.vjeçare, na është lodhur koka me soggiorno-n dhe prob leme të shtetë zimit të brezit të dytë në Itali, jemi trem bur me historitë (-40 gradë) në vendet nor dike (të ftohta në sjellje, siç janë edhe në temperaturë), me rrjetet maf i oze të Belgjikës, me martesat e palumtura për dokumente apo rreshtimin e fëmijëve për asisten cë so.ciale në Angli JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT DUKE E HAP HASPRENI E MAR KETINGUT ME POSHTE

Me endjet e gjata në kampet e Gjermanisë, pasi kemi buzë.qeshur me “arrogancën” e emigrantëve të SHBA-së, që sa herë vijnë na tregojnë se çfarë s’po bëjmë ne mirë (dhe pastaj ikin dhe na brak tisin në gabimet tona), apo me përmendjen çdo dy fjalë të “bill-eve që kanë për të paguar”; pasi kemi përjetuar fri.kën e emigrantëve të Francës nga rryma nacional iste anti-emigracion (e më pas gëzimin kur fitoi Macron) dhe ta.ksat super të larta; pasi mezi dëgjojmë (se flasin shumë ulët) ankesat e shqiptarëve në Zvicër për ra cizmin social, kuptuam se ve.tëm nga tri shtete (ndër shtetet që kanë përqindjen më të madhe të emigrantëve shqiptarë), nuk kishim dëgjuar asnjë ankesë. Përkundrazi, shqiptarët që jetojnë aty kanë një qetësi të admirueshme dhe të vetmit që re.alisht na zile
psin për jetën e tyre janë

Ah, Kanadaja! E njohur si “motra e çuditshme e Amerikës”, Kanadaja është aq e butë dhe to.lerante, saqë nuk e vret mendjen për shakatë amerikane apo franceze ndaj stilit të je.tesës apo dialektit të tyre (të tmerrshëm) në frëngjisht e anglisht. Por ama kur T r u m p vjen në pu.shtet, gjysma e atyre që janë tallur historikisht me kanadezët, duan të emigrojnë pikërisht aty.