Kastriot Tusha: Këngëtarët po imitojnë, jemi në fazën e maj munërisë

Tenori Kastriot Tusha është shprehur i brengosur me nivelin e gjuhës që përdorët në këngët shqipe dhe bas ta rdimin e melosit shqiptar.

“Këngëtarët po imi tojnë. Përdorin gjuhë rruge, përdorin ritme arabe dhe bu ll gare. Jemi në fazën e maj mu në risë. Nuk pajtohem as me këngën që dërguam në Eurovision. Gjithnjë kam kërkuar që të ruhet melosi shqiptar. Kjo çfarë po ndodh me muzikën tonë është e pa pranu eshme”, ka deklaruar ai.

Këtë indinj im ai e ka shprehur gjatë një interviste dhënë në emisionin Express në KTV, direkt nga Prizreni, ku do të paraqitet në koncertin e orga nizuar nga Komuna me rastin e festave të qershorit.

Ka shtuar se si shoqëri “nuk duhet të lejojmë që gjuha jonë e bukur shqipe të përdh oset deri në këtë pikë, sepse për këtë kanë sakrifikuar shumë rilindësit”.