Këtë lajm askush nuk e priti nga Merkel / Ja çka vendosi ajo për

Mediumi gjerman “T agesspiegel” në një shkrim të publikuar sot ka paralajmëruar se Gjermania s’do të ketë zgjidhje tjetër veçse të mbyll kufijtë ajror e tokësor për Kosovën, nëse vazhdon trendi i njëjtë i personave që kthehen atje të ínf ektua r me C O VI D-19.
Kjo pasi që nga shífrat e Instiitutit Robert Koch del se nga 6 mijë e 433 personave të ínf ektuar, 1 mijë e 755 janë persona të kthyer nga Kosova. Ky numër bëhet edhe më shq etësues pasi sipas të dhënave të këtij Inst ituti, të ínf ektuarit e kthyer nga Kosova janë fëmijë dhe të moshës së mesme.

Mediumi gjerman thotë se “nuk m und të p ërjashtohet mu ndësia që qe veria e Kosovës të mbyllë në të ardhmen e afërt aeroportet dhe kufijtë tokësorë”.
Derisa potencon se nuk m und të përjashtohen masa as nga qe veria federale gjermane.
“Nëse numrat do të vazhdojnë sikur deri tani, të dy palët ndoshta nuk do të kenë zgj idhje tjetër”, shkruan Tagesspiegel.