“Kur kam ѕhoqëruar Edin ja ѕhtë vendit, shpenzimet i kam рaguar vetë”, Linda Rama tregon si ëѕhtë të je sh gruaja e kryeminiѕtrit

Linda Rama, gruaja e kryeministrit Edi Rama ka treguar se si bashkëshortja e kr eut të qe verisë ka vendosur që të heqë dorë nga shumë privilegje që i jep ky post.
Ajo tha se në ditën e parë që u ma rtua me Ramën dëgjoi se ishin dy profile grash: Ishte një model jo inspirues I gruas që f ut hundët në pushtetin e burrit dhe p rofili i një gruaje di skrete.

Për këtë gjë, në ditën që Rama është bërë kryeministër, Linda tha se vendosi që të mos pranonte st afin që duhet ta kishte kudo me vete, në shtëpi gj ithashtu. Ajo tha se nuk ka as tr uprojë, por preferon t’i j apë vetë makinës e të çojë të birin në shkollë. Linda Rama shtoi më tej se ajo ka vendosur që të mos e shoqërojë kr yeministrin në asnjë udhëtim jashtë vendit, në rastet kur nuk duhej, dhe se në rastet që e ka bërë këtë, ka pa guar çdo gjë vetë.