KY ËSHTË FUNDI – Më nuk do të ketë buzëqeshje, dashuri, kafe!

Ky është fundi

Miqtë e mi

Më nuk do të ketë buzëqeshje, dashuri, kafe!

Ne do të jeto jmë çastet e fun dit të lirë, pa asnjë frikë nga ndë shkimet

Të humbur në një tokë të varfër, plot pluhur dhe buburreca

Ne thithim pluhurin dhe pështyjmë atë plot vrerë dhe shajmë çdo gjë që kemi mitizuar

Sepse e kuptuam që jeta është më e bukur në detajet e thjeshtësisë sesa në statujat e heronjëve

Ne do të vde sim me buzëqeshje sepse kuptuam rrenën e Hënës dhe të Peshkut

Ky është fundi për të gjithë të fajshmit

Ne më katuam dhe u ç liruam nga barra e pagabueshmërisë

Filxhanat na janë tharë, buzëqeshjet ngrirë, dashuria murosur!

Por shpirti u çlirua si një yll kur shpërthen dhe krijon supernovën

Ky është fundi!

Fundi i buzëqeshjeve, dashurisë dhe kafesë!

Autor: Zgjim Sherifi