Lajm i mirë për Komandantin Rexhep Selimi !

Gjyq.tari francez i Procedurës Paraprake në Hagë, Nicollas Guillou refuzoi dje kërkesën e Rexhep Selimit e Jakup Kras.niqit për lirim nga para burgimi. Sidoqoftë, me anë të disa parashtresave, mbrojtja e dy të akuzuarve kishin para.qitur një nga një argumentet se pse klientët e tyre duhej të liroheshin nga kjo masë.

Njësoj sikurse kishte ndodhur në rastin e ish-kryeparlamentarit, Kadri Veseli, drejtori i Policisë, Samedin Mehmeti, ka dhënë garancë për li.rimin nga paraburgimi të ish-deputetit të VV-së, Rexhep Selimi.

Garanca e Mehmetit ka të bëjë me një si.gurimin se Policia e Kosovës ka aftësi të mjaftueshme monitoruese për të mbi.kqyrur kushtet e propozuara pas lirimit të Selimit.

“Drejtori i Për.gjithshëm i Policisë së Kosovës konfirmoi se PK-ja “do të ishte e gatshme të përmbushë të gjitha kushtet nëse atyre u kër.kohet ta bëjnë këtë nga Gjykata.” Siç e di vetë Gjykata, Drejtori i Policisë së Kosovës ka pasur mundësi të shqyrtojë me kujdes kushtet e propozuara, siç bëri ai më parë në lidhje me një të ba.shkë – akuzuar. Në shprehjen e aftësisë së Policisë së Kosovës për të zbatuar kushtet e propozuara në emër të Z. Selimi, Drejtori i Policisë po komunikonte qartë një vendim të informuar dhe të kon.sideruar për çështjen. Mbrojtja fton gjyqtarin e procedurës paraprake që të angazhohet direkt me Drejtorin e Policisë nëse kërkohet ndonjë sqarim ose informacion i mëtejshëm”, thuhet në parashtresën e avo.katit të Rexhep Selimit, David Young.

Pikë tjetër në të cilën avokati i Selimit ka kundër-argu.mentuar me Zyrën e Prokurorit të Specializuar, janë cilësimet e kësaj të fundit për fushatën “Liria ke Emër”, të cilën ZPS tentoi ta paraqesë si provë se në rast të lirimit të të aku.zuarve mund të ketë ndërhyrje në drejtësi.

Avokati i Selimit ka nënvizuar faktin se autorët e kësaj fu.shate e kanë qartësuar faktin se e njëjta ka nisur para ngritjes së aktakuzave dhe se për që.llim ka pasur rikujtimin e ngjarjeve historike të luftës së fundit në Kosovë.

“Njëri nga Themeluesit e këtij grupi shpjegoi se kjo lë.vizje filloi shumë para Aktakuzave të lëshuara nga DSK dhe u krijua në mënyrë që njerëzit të mos ha.rrojnë historinë e konfliktit. Në të vërtetë, as vetë artikulli i gazetës, as emri zyrtar i nismës “Liria Ka Emër” nuk i referohet UÇK-së. ZPS ka shtuar në mënyrë të gabuar këtë term në mënyrë që të mbësh.tesë pretendimet e tij përndryshe të pabazuara”, thuhet në prashtresën e avo.katit të Selimit.

Young tutje ka kritikuar ashpër Zyrën e Prokurorit të Spe.cializuar për fushatën “Liria ka Emër” duke thënë se ZPS po tenton të ndërtojë një standard ku secili që përkujton kon.fliktin, ka për qëllim të ndihmojë në mënyrë të pahijshme të akuzuarit.

“Nuk ka gjithashtu asnjë provë për pretendimet e SPO se fushata “ka qenë shu.më aktive në muajt e fundit, duke demonstruar mbështetjen e gjerë për të Akuzuarit në Kosova”, përtej pohimit të paqartë për këtë qëllim. Qëllimi i fushatës duket të jetë dokumentimi, shpje.gimi dhe kujtimi i asaj që ka ndodhur me Kosovën gjatë kësaj periudh. Në të vërtetë, arsyetimi i SPO-së në këtë pikë kufizohet me ofensivën pasi sugjeron që çdo njohje ose për.kujtim i konfliktit përbën një përpjekje për të ndihmuar në mënyrë të pahijshme të akuzuarit të sjellë para DSK dhe të pengojë hetimet e tyre”, është shprehur Young.