Lajmi i k eq nga BE-ja/ Ja sa para mund te kaloni ne kufi nga sot

Bashkimi Evropian ka miratuar një vlerë të unifikuar për të 27 ve ndet e saj, mbi sasinë e parave që një udhëtar mund të ketë me vete në ve ndkalimet ku fitare.
Duke nisur nga dita e sotme, 3 qershor, në të gjithë Unionin hy jnë në fuqi rregullat e reja për kontrollin e pa rave cash si dhe sendet me vlerë që hyjnë dhe dalin nga BE.

Nëse jeni për shembull në Gjermani dhe jeni duke fl uturuar drejt Tiranës dhe keni deri në dhjetë mijë euro me vete ose ek uiva lentin e kësaj vlere në valutë tjetër, nuk jeni të de tyruar të deklaroni shumën në pikat ku fitare.

Nëse keni 10 mijë euro e më shumë, çdo udhëtar që hyn në BE apo del prej saj, duhet të plotësojë një deklaratë ku justifikon burimin e parave dhe qëllimin e transportimit të tyre.
Komisioni Evropian thotë se rregulli i ri është pjesë e përpjekjeve të BE për të luftuar pastri min e parave dhe financimin e t e rr or i zmit.