“Me Albin Kryeministër pas vitit 2008, Kosova do ishte anëtare e BE-së dhe NATO-s”

Sikur Albin Kurti të kishte qenë Kryeministri i parë Republikës pas shpalljes dhe pranimit të pavarësisë, Kosova sot do të ishte anëtare e plotë e Unionit Evropian dhe NATO-s, ndërkaq Serbia do të sillej si çigër rreth mullarit të saj.

Sepse k orrupsioni do të ishte në nivelin më të ulët në Ballkan, krimi i organizuar dhe menaxhuar nga kulmi i politikës i panjohur.

Gjyqësori do të ishte i pavarur, regjionalizimi dhe copëtimi nuk do të kishte ndodhur

Më shumë shkrimi i plotë në profil të autorit