Ministri i mbrojtjes i Serbisë tallet me Shtetin e Kosovës: hyj e dal kur të dua

Aleksandar Vulin, thotë se “Serbia është në një pozitë të vështirë, e përballur me fo rcën e fuqi vetë cilat, sipas tij, nga Serbia po kërkojnë të justifikojë shkel jen e të drejtës ndërkombëtare dhe të dh unës që po zb atohet”.

Vulin tha se ai mund të hyjë e të dalë nga Kosova sa herë të dojë.
Vulin thekson se në krye të Serbisë, pas një kohe të gjatë, është Pr esidenti që ka gu ximin për të përballet me ata që janë më te fuqishëm se ai dhe t’ju rezistojë të gjitha presi oneve.