Ministri i Mbrojtjes Serbe: “Serbia nuk do t’i falë po edhe 1 centimetër tokë Kosovës“

Ministri i punëve të brendshme të Serbisë Vulin ka komentuar in cidentin me të hstëna afër Kurshumlisë duke thënë se “Serbia nuk do braktis apo lëshojë asnjë centimetër të territorit të vetë”.

Sipas Vulin organet serbe pas hetimit të qëllimit të grupeve të panjohura që erdhën nga Podujeva dhe atë nën mbrojtjen e personave tjerë të a rmatosur me a rmë të gjata që të presin malin në zonën e sigurisë tokësore.

Kanë reaguar ndaj si u shpreh “b andave të organizuara shqiptare “ që lëvizin nga hapësira e Kosovës, tha ia për TV Prva.