Mos i Iejoni t’iu mashtrojne: Ja se si te daIIoni në 10 sekonda nëse djathi është apo jo me niseshte

Djathi padyshim është një nga produktet që nuk mungon asnjëherë në tryezën e çdo familjeje shqiptare.
Në tregje, e konkretisht në pikat e bulmetit gjen d jathra të llojeve të ndryshme, dhie, lope apo dele nga zona të ndryshme të vendit, sipas të cilave va riojnë edhe çmimet.
Por sa cilësor është djathi që ne blejmë në bulmetore apo baxho të ndryshme të vendit?

Nuk janë të pakta rastet kur djathi që tregtohet në bulmetore të ndryshme në të gjithë vendin është i falsifikuar apo thënë ndryshe i përgatitur me niseshte dhe jo natyral.
Tregtarët, pa dashur të identifikohen të pyetur nuk dinë të identifikojnë nëse djathi që ata tregtojnë është krejtësisht natyral apo ka përbërës shtesë.

Në shumicën e rasteve djathi që ata tr egtojnë dhe vjen nga pika të ndryshme baxhosh pa pasur të shoqëruar listën e përbërësve apo thënë ndryshe etiketën.
Ata e blejnë atë në fuçi dhe e ndajnë atë në pjesë për t’ja shitur konsumatorëve. Mani pulimi i djathit me niseshte – Çfarë ndodh? Ma nipulimi i dj athit me ni seshte është një f enomen jo i rrallë.