Mos Kalo Pa LI K E: Po licia E Kosovës Arr eston Djalin E B ashkëpunëtorit Të Aleksandër Vuçiqit

Mos kalo pa LI K E: Po licia e Kosovës arr eston djalin e ba shkëpunëtorit të Aleksandër Vuçiqit

Nj ësia Sp eciale e Po licisë së Kosovës ka àrr estuar mbrëmë një person në komunën e Leposaviqit.Fo rcat e sigurisë kanë pr angosur Sasha Milojeviç, djalin e po litikanit të njohur të ve riut, Zoran Milojević – i njohur si ‘Ze lja’..Ky i fundit njihet si njëri pr ej ba shkëpunëtorëve më të ng ushtë të pr esidentit të Serbisë në ve riun e Kosovës.