Në këtë vend vetëm një pako kafe kushton 84 euro, S’ka ushqim dhe njerëzve u është thënë të hanë..

J eta në Korenë e Veriut nuk është një piknik. Veçanërisht për gjërat e ëmbla, që janë në d ispozicion vetëm për të p rivilegjuarit.
Teksa Kim pr ezantohet i mirëushqyer, njerëzit e tij po vuajnë nga k equshqyerja. Që në fillim të gushtit të shkuar, li deri i vetëshp allur u kërkoi qytetarëve të tij që të h anë qentë e tyre.

Një pako kafe kushton 84 euro në Korenë e Jugut. Ende nuk dihet se çfarë do të ndodh me këtë vend, por në lideri i tyre m undohet të tregoj se çdo gjë është mirë.
Në Korenë e Veriut nuk është zhv illuar asgjë përveç us h trisë dhe aty është e v ështirë të thuash edhe mendimin tënd.