Në Tiranë flasin me bindje:“Aleksandër Vuçiç është një serb i mirë”

Të thuhet se pr esidenti Aleksandër Vuçiç është serb i mire, është një bl asfemi e fr ikshme në Tiranë.
E njëjta da lldi në Beograd, e ko nsideron më kat të rë ndë edhe po himin si metrik: “Kryeministri Edi Rama është shqiptar i mirë!”.

Po huesi i parë do të quhej pa mëdyshje tr adhëtar në Tiranë, kurse po huesi i dytë do të ishte mi nimalisht pr ovokator në Beograd.