Një Drejtor gjimnazi në Gjermani, çdo fillimviti shkollor u dërgonte mësuesve këtë letër:

Një Drejtor gjimnazi në Gjermani, çdo fillimviti shkollor u dërgonte mësuesve këtë letër:
“Jam një njeri i cili ka shpëtuar i gja llë nga kampet e përqendrimit. Më kanë parë sytë ato gjëra që mos i paftë kurrë asnjë njeri. Kam parë inxhinjera të mirëshkolluar dhe të mirëpërgatitur të cilët ndërtonin dhoma gazi.
Doktora të specializuar që hel monin fëmijët. Kam parë infermjere të cilat me shiringa vri s nin foshnjat…
Te diplomuar univetsiteti të cilët që llonin e dig jnin njerëzit…

Ndaj ndihem i shqetësuar për edukimin e Fëmijëve…
Nga ju kam vetëm një kërkesë… Ju lutem shumë… Bëni përpjekje që nxënësit tuaj të bëhen njerëz… Mos e lejoni që përpjekjet tuaja të rrisin përbindësha me dije dhe psikopatë të zotë…Nëqoftëse shkrimi, leximi, matematika i ndihmojnë nxënësit që të bëhen njerëz, atëherë ato përbëjnë me të vërtetë rëndësi… “🌹
E huazuar