Një stuhi e fortë rrëzoi këtë pemë dy shekullore, ajo që gjetën mes rrënjëve i la të gjithë pa fjalë

Na tyra za konisht na frikëson me fuqinë e saj. Njerëzit që kanë përjetuar një të rmet, ur agan apo fatkeqësi tjetër natyrore, e dinë këtë vetë.
Në fshatin irlandez Kolluni të County Sligo (Irlanda Ve riore) shp ërtheu një st uhi shumë e fortë që rr ëzoi një ah madhështor 200-vjeçar.

Su rpriza e njerëzve ishte kur midi s rrënjëve të pemës së prerë gjetën një skelet njerëzor … të ndarë në gjysmë. Këmbët e skeletit ishin në tokë, ndërsa pjesa e sipërme e trungut ishte ngatërruar në rrënjë.