O Zot “Babai bën tatuazh në ballë emrin e vajzës 3 vjeçe dhe më pas i merr jétën“

Në SHBA ka ndodhur një ngjarje që ka shouar të gjithë.

Një baba i quajtur Howard Jansen ka rr ah ur vajzën e tij 3-vjeçare Olivia Ann Jansen dhe si pasojë ajo ka ng e lur e v dek ur në vend.

Babai i cili mbante tatuazh në ballë dhe emrin e vajzës, v ar ro si trupin e saj në pyll dhe më pas e shpalli të v de kur në p o li ci.

Pas he tim eve, pol ici a gjeti vajzën e pajtetë e cila kishte p la gë të shumta në këmbë e fytyrë, ndërsa në ko kë i r rid hte gj ak.