Pas shupIakës së Macron, politikanit francez i hedhin miell fytyrës gjatë deklaratës ( VIDEO)

Jean-Luc Mélenchon, politikan francez dhe kand idat në zgjedhjet pres idenciale, ka përjetuar një moment të si kletshëm, kur gjatë protestave të organ izuara në Paris, një qytetar i hodhi miell në fytyrë.

Deri më tani lidhur me këtë inci dent nuk është ar r estuar askush, ndërsa Melenchon ka theksuar se një gjë e tillë “duhet të marrë fund”.

Kujtojmë që javën e kaluar presi dentin francez, Emmanuel Macron, u go d it me shu p la kë nga një i ri.

Autori, i cili u ar re stua dhe është dënuar me katër mu aj b ur g.