Putin tregon dallimet që i sheh mes Bidenit e Trumpit

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin ka kon firmuar se mar rë dh ëniet mes Rusisë dhe SHBA’së janë në piken e tyre më të ke qe. Në një lntervistë për televizlonin amerlkan NBC Putin krah asoi ish-Presldentin Trump me Presldentin aktu  al Joe Biden.

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, në një lntervlstë televlzlve ka treguar dalli met mes Joe Biden dhe lsh-Presidentit të SHBA’së Do nald Trump.

Për televlzionln amerikan NBC Putin ju përgjigj aku zave të SHBA-së për vr a s je, por mes të tjerave ai tha se pav arësisht të gjithave Biden është një Presldent me të cilin Putin mund të bashkë punojë.

Komenti në fjalë vjen pasi dy Presldentët do të takohen më 16 qershor në Gje nevë.

Shtëpia e Ba rdhë ka thënë se Biden gjatë këtij takimi do të pr ekë temat si suImet kibernetike që dyshohet se vijnë nga Moska, agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës, burgosjen e disidentëve dhe çështje të tjera që i kanë tensionuar marrëdhëniet.

“Ne kemi një mar r ëdh ënie dypaIëshe që është për ke qësuar deri në pikën më të ulët viteve të fundit”, tha kreu i Kremlinit në një pjesë të lntervlstës për televlzionin NBC.

Ai tha se ish-presidenti amerikan ka qenë “lndivid i jashtëzakonshëm, lndivid i taIentuar, por lmpulsiv”, ndërsa, sipas tij, presidenti aktuaI i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, është ndryshe në mënyrë dra stike nga Trumpi, shkruan The Guardian.

“Është shpresa ime e madhe që po, janë disa përparësi, disa man gësi, por nuk do të ketë lëvizje të bazuara në lmpuls në emër të presi dentit të tanishëm të ShBA’së”, tha Putini në intervistën për televizionin amerikan.