Reagon as hpër Monika Kryemadhi pas shk arkimit të Ilir Metës: “Do ju nxi ej jetën, do vijë koha”

Pasi Kuvendi votoi me 104 vota pro shkarkimit të Presidentit Ilir Meta, një reagim ka ar dhur nga radhët e Lë vizjes Socialiste për In tegrim.
Monika Kryemadhi me anë të një po stimi në rrj etet so ciale e ka ko nsideruar il egjitim shk arkimin e Metës duke thënë se Pa rlamenti është mo nist. Sipas Kryemadhit, kjo nismë është ndë rmarrë për të shm angur vë mendjen nga tj etërsimi i vu llnetit të qytetarëve në zgj edhjet e 25 pr illit.

“Parlamenti m onist dhe ile gjitim ka vetem nje qellim te heqi ve mendjen nga mas akra zgjedhore e 25 prillit dhe per kete eshte i gatshem te perdori çdo da llkauk per tu bere noter i cmen durise se Edi Rames. Ban ditet qe vo dhen dhe shkate rruan zgjedhjet sot bejne moral. Ato kane vetem nje shqetesim sesi te shmangin vemendje nga tjeter simi i vullnetit te qytetareve me 25 prill. Por mos harroni se do vijë dita kur do ju nxij jetën’- tha Kryemadhi.