Rusia ”hallakat” gjithë botën !! Vjen paralajmërimi i papritur ndaj Amerikës nga Rusia për Kosovën…

Amba sada e Rusise ne Uashin.gton i ka bere thirrje Shteteve te Bashkuara te respek.tojne rezoluten 1244 dhe te per mbahen nga politika e ar.matimit te Kosoves.

Ne i bej me thirrje Shteteve te Bashkuara qe ti per.mbahen ne menyre rigoroze Rezolutes 1244 te Keshi.llit te Sigurimit te Kom beve te Bashkuara.

Te pezulloje poli.tiken e furnizimit te Prishtines me pajisje ushta.rake dhe ar me. Hapa te tille dem.tojne perpjekjet per te arritur nje zgjidhje per Kosoven dhe rri.sin tensionet nder etnike dhe nder fetare”, thuhet ne nje pos.tim te kesaj perfaqesie diplo matike ne Twitter.