Sh okon Kosnett: As ociacioni duhet të formohet, historia nuk ka filluar me Kurtin

Ambasadori i Shteteve të Ba shkuara të Amerikës në Kosovë, Philip Kosnett ka thënë se Kosova ka de tyrim që ta fo romojë As ociacionin e komunave me shumicë serbe. Ai tha se hi storia nuk ka n isur në ditën kur u f ormua Qe veria e Albin Kurtit.

Di plomati amerikan beson se nuk do të ketë shumë hapësirë ​​për përparim në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nëse të dy pa lët nuk janë të ga tshme për ko mpromis.