Shac do të thotë: “Jetë, ajër, shpirtë, ndjenjë, lakmi, lëng ftoi, dredhëze, zemër!” (Video)

“Pse, çka, si, sh ac nuk është fjalë e k eqe, pikërisht kjo fjalë është e bukur dhe ka një kuptim të gjërë ndjenje dhe e mocioni, është një përmbledhje e n djenjave me një fjalë, pra me fjalën shac!

Me fjalën shac ke thënë jetë, ajër, ujë, sh pirtë, dëshirë, ndjenjë, lakmi, l ëng molle, ftoi, dredhëze, z emër….

“Shaci” është termi me të cilin shpesh herë njerëzit në Kosovë i referohen mërgimtarëve, kryesisht atyre që vinë nga vendet gjermanfolëse.

Megjithatë, a o fendohen mërgimtarët kur iu drejtohen me një emërtim të tillë?

Insjaderi ka pyetur disa qytetarë në Prishtinë, në mesin e tyre edhe nga diaspora, përcjell albinfo.ch.

Disa kanë thënë se për ta kjo është o fenduese, e disa të tjerë kanë thënë se e marrin me shaka.

“Ne na vjen shumë keq edhe (janë) fjalë të r ënda për ne. Ne jemi vendas nga këtu, jetojmë jashtë, por e ndjejmë veten shumë k eq kur përdoret fjala shac. D.m.th. e n djejmë veten sikur nuk jemi vendas”, ka thënë një qytetar.

Por jo të gjithë mendojnë kështu.

Një qytetar i cili ka thënë se është nga Gjermania, nuk e sheh si o fenduese këtë emërtim.

“Edhe me më thirrë (shac, a uslander) nuk më pengon kurgjë”, ka thënë ai.